Spis treści
I Prolog
1. Incipit
  2. 29 Czerwiec 2009

II Firma
  1.  Wst
ęp
  2. Punkt Zero
  3. Pierwszy kontrakt
  4. Pracuj pod siebie
  5. Zaibatsu

III Los
  1. S
ędzia
  2. Winny
 
IV Suplement
  1. Scalia
  2. XII Tablic
  3. List do Pani G.