Yellow parcel
Czym jest Yellow parcel? Od lat przesyłamy między sobą różne teksty, dokumenty, notatki. W celu ułatwienia pracy, ktoś zaproponował, aby używać kolorowych kopert. I tak dokumenty dotyczące firm znajdowały się w kopercie błękitnej, sprawy związane z etyką - kolor biały. Koperta żółta zarezerwowana została ... dla "yellow parcel". Czym jest? Aby się dowiedzieć, należy ją otworzyć. Zapraszamy

"Yellow parcel" posiada kilka działów tematycznych.

Demokracja


Ekonomia


Społeczeństwo


Życie


Notki


© Project "7" 2008 - All Rights Reserved