Nadszedł czas na małe, wstępne podsumowanie. Śmiało piszemy "oszustwa" znacznej części radnych Rady Miasta w Lesznie.
Przypomnijmy całą rzecz.
Obywatel złożył pismo z pytaniami do prezydenta miasta Leszna - Tomasz Malepszy.
Nie doczekawszy się odpowiedzi w ustawowym terminie czyli 60 dni, składa skargę do Rady Miasta w Lesznie. Skarga dotyczy i tu uwaga - wyłącznie naruszenia terminu odpowiedzi.

To bardzo ważne.

Rada Miasta przyjmuje uchwałę komisji pod przewodnictwem Zenona Kurta ( tzw. niepewny politycznie - startował z list PO, aby po "dziwnej pomocy" z strony miasta przejść na poglądy SLD). Dla nas mało wiarygodny.
Wróćmy do uchwały. Otóż komisja stwierdza, że faktycznie został przekroczony termin. I tu najciekawsze - sądzimy, że to kapitalny przykład manipulacji innymi osobami. Grzegorz Rusiecki ( SLD ) "zamyka" sprawę stwierdzeniem, że

"skarga nie dotyczy prezydenta, lecz kogoś innego"!!!

Stanowisko to później poparł wojewoda wielkopolski, z upoważnienia Tadeusz Herfort ( też ciekawa postać urzędu ).

Kto więc odpowiada za złamanie prawa?
Według Wojewody Wielkopolskiego, całej rady miasta w Lesznie i urzędu -
NIKT.

Nie wracamy do posiedzenia komisji, gdyż to poniżający spektakl nieudolności i manipulacji osób, którym powierzono mandat zaufania. A także urzędników.

"Teatrzyk" ten postaramy się ośmieszyć w niedługim czasie. Warto, aby cała Polska zobaczyła jak można zgodnie z prawem "przekręcić" każdego obywatela w Polsce..

I teraz część następna. Druga skarga.

Dotyczy braku odpowiedzi na zadane siedem pytań. Treść pytań nie jest ważna. Istotą jest czy na dane, konkretne pytanie obywatel uzyskał odpowiedz.
I tu jest całkowity "popis" Kurta, Rusieckiego, Więckowiaka i innych członków komisji.

Owa komisja stwierdza, że skarga jest bezzasadna!

Na posiedzeniu rady, wszyscy radni otrzymali całą dokumentację wraz z położeniem nacisku na brak otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.
Wyszczególniono każde pytanie i pokazano czarno na białym, gdzie są odpowiedzi a gdzie nie.

I tu z niedowierzaniem stwierdziliśmy, że 23 radnych było za kłamstwem

w tym aż 5 się wstrzymało. Dlaczego?

W tym miejscu mała dygresja. Uważamy, że osoby, które się wstrzymały również ponoszą odpowiedzialność za całą tą sprawę.

"Milczenie wobec zła to przyzwolenie na jego rozwój i zbrodnicze działanie". Koniec cytatu. Z tym się nie dyskutuje.

Tu jako ciekawostkę podamy, że nie ma w protokole kto był za a kto się wstrzymał. To według nas jest skandal. Dlatego też ci radni, którzy się wstrzymali sami wystawili sobie cenzurkę. Nikt nie będzie biegał za nimi i pytał jak głosowali. To poniżej godności ludzkiej i uczciwości. Coś w rodzaju pogardy dla mieszkańców miasta. Tym bardziej iż zakupiono system komputerowy do głosowań.
Po co w jakim celu? Może korupcyjnym? Dać zarobić "znajomemu"?

Jesteśmy przekonani, że prezydent miasta Leszna Tomasz Malepszy, urzędnicy związani z sprawą, cała Rada Miasta Leszna stoją na stanowisku, że

OBYWATEL POLSKI TO IDIOTA.


Oto pełna lista "bohaterów" głosującym za nieprawdą., którzy złożyli ślubowanie o następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
- Bąkowski Edward
- Balcerzak Danuta
- Banasik Grażyna
- Błaszkowski Marcin
- Borowiak Łukasz
- Bortel Andrzej
- Ganowicz Marek
- Hayn Ryszard
- Jęcz Kazimierz
- Kaźmierczak Bernardyna
- Kurt Zenon
- Mikołajczyk Stanisław
- Mocek Sławomir
- Olejniczak Piotr
- Podfigurny Michał
- Rajewski Wojciech
- Rusiecki Grzegorz
- Sudolski Ryszard
- Szczot Sławomir
- Szczucki Edward
- Wachowski Marek
- Więckowiak Piotr
- Zimniak Wojciech

Czy są godni owej przysięgi? Czy są prawi i uczciwi? Niech każdy sam sobie udzieli odpowiedzi.

Od siebie dodamy, że sekretariat biura rady mimo prośby obywatela odmówił wcześniej powiadomienia wszystkich członków rady o całej sprawie.

Do kierownika sekretariatu także wrócimy, chodzi o skargę na owego pana związaną z obrażaniem innych. Przedstawimy w całości otrzymane dokumenty czyli złożoną skargę do prezydenta oraz jego odpowiedź. Bardzo interesująca rzecz.

Próbowano zainteresować media - Radio Elka - Jarosław Adamek, Panorama Leszczyńska - Robert Lewandowski oraz poznański oddział Gazet Wyborczej.

Beskutecznie.

Do wyżej przedstawionych mediów odniesiemy się w sposób szczególny. Warto omijać z daleka owe pisemka lub jak kto woli "leszczyńśkie informatory".

Wszyscy w urzędzie, w radzie uważają, że sprawę zakończono. Nic bardziej mylnego.

Wrócimy także to wyjątkowego braku kultury, taktu kilku radnych. Nadal ktoś oczekuje na odpowiedzi na zadane pytania.
Jeśli wymienieni Panowie i Panie mają wątpliwości to bylibyśmy wdzięczni za wskazane odpowiedzi.
Dopóki ich nie zobaczą osoby zainteresowane, nasza opinia jest taka jak wyżej wymieniona. Bardzo nieciekawa.

Richard M.
Paul L.
.
Mała Sycylia
© Project "7" 2008 - All Rights Reserved
ETIEK